Basınç & Vakum Kalibrasyonu

basınckalibrasyonu

Gerek proses aşamalarında ürün kalitesi açısından, gerekse cihazların çalışma güvenliği açısından basınç/vakum göstergeleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle yüksek basınçlı hatlarda veya tehlike arz eden(buhar veya yanıcı/parlayıcı gazların bulunduğu) hatlarda hayati önem taşımaktadırlar. Aynı zamanda sağlık sektörü açısından, hastanelerdeki gaz göstergeleri(azot, oksijen), tansiyon manometreleri direk olarak insan sağlığını ilgilendirmektedir.

Örneğin bir terazinin kalibrasyonsuz kullanılmasından dolayı, ölçüm hataları maddi kayıplara yol açabilecekken basınç/vakum göstergelerindeki hatalar çalışma bölgesinde önemli kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle bu cihazların kalibrasyonlarının da belirli periyotlarda yapılması da önemlidir. Sıvılı veya kuru tip manometrelerin, vakum metrelerin, mano vakum metrelerin, basınç/vakum transmitterlerinin kalibrasyonları konusunda laboratuvarlarımız veya işletmenizde mobil olarak yardımcı olmaktadır.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

BASINÇ

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Manometre 0 / 350 bar L ~ M
Manovakummetre -1 / 350 bar L ~ M
Vakummetre 0 / -1 bar L ~ M
Tansiyon Manometresi 0 / 300 mmhg L ~ M
Dijital Basınç Göstergesi -1 / 350 bar L ~ M
Basınç Transmitter -1 / 350 bar L ~ M
Basınç Kalıbratörü -1 / 350 bar L