Kuvvet Kalibrasyonu

tork_takometre_kalibrasyonu

Endüstride kullanılan (özellikle otomotiv sektöründe) tork anahtarları ve torkmetreler için laboratuvarımızda veya işletmenizde kalibrasyon hizmeti verebilmekteyiz. Laboratuvarımız tork kalibrasyonu için tork konusunda dünya çapında lider üretici norbar’ın profesyonel tork transduserini referans olarak kullanmaktadır.

Tork nedir : latince “torquere” kelimesinden gelen tork, döndürme anlamındadır. Tork döndürme momentini ifade etmektedir.
Tork = kuvvet x kuvvet kolu olarak ifade edilir

Neden tork ? Tork uygun “birleştirme kuvvetini” sağlamak ve kontrol etmek için kullanılır. Pratikte birleştirme kuvvetini ölçmek kolay ve ucuz olmadığından dolayı ölçüm parametresi olan tork, en çok kullanılan yöntemdir. Uygun birleştirme kuvveti uygulanmazsa, dinamik yükler sebebiyle gevşemeler, fazlası uygulanırsa bağlantı elemanı veya parçalar hasar görür. İdeal birleştirme kuvvetini sağlayan tork değeri, dizayn, ürün geliştirme aşamasında belirlenmelidir.

Bağlantı tipleri : dişli bağlantılarda sıkma işlemi süresince tork ile açı (dönme miktarı) arasında bir ilişki vardır. Genellikle sıkma işleminin ilk safhalarında (boşluk alma) açı artsa da tork fazla artmaz. Bununla birlikte, sıkmanın sonuna doğru torkun artış oranı yükselir. Bağlantıya göre değişkenlik gösteren “tork /açı oranı” (joınt rate), bağlantının karakteristiğini belirler. Bağlantılar “tork/açı oranına göre; yumuşak bağlantılar (soft joınts) ve sert bağlantılar (hard joınts) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Sert bağlantılarda, boşluk alma aşamasınca karşılaşılan direnç azdır. Ancak bağlantı oturduktan sonra final tork değerine hemen ulaşılır (30 dereceden az dönerek).

Yumuşak bağlantılarda ise, bağlantı oturduktan sonra (boşluğu alındıktan sonra) final tork değerine ulaşılması 720 dereceden (2 tur) fazla sürer.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

KUVVET

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Tork anahtarı —– L
İplik gerilim ölçer —– L
Çekme kopma test cihazı Asılabilen kütle miktarı kadar. L ~ M
Gerilim ölçer Asılabilen kütle miktarı kadar. L ~ M